Gezocht: getuigenissen over Verloren Plaatsen (Lost Places)

voor Cut The Crap #5, een internationaal residentietraject van Het Entrepot (ihkv Gone West)

Het Italiaanse artiest-curator duo Simone Basani en Alice Ciresolazijn op zoek naar performers voor hun project ‘Lost Places’, in het kader van hun residentietraject in Het Entrepot, deze zomer.

‘Lost Places’ is een performatief project dat het duo eerder opstartte in het Poolse Gdansk, en dat focust op mogelijke strategieën voor de heropbouw - de reconstructie - van die verloren plaatsen die nog steeds een plek hebben in individuele of collectieve herinneringen. In het bijzonder plaatsen die vernietigd, ontoegankelijk of onbereikbaar zijn door gewapende conflicten, iconoclastische aanvallen of nationaal geweld.

Het creatieproces van die performance zal vooral gebaseerd zijn op interviews met getuigen, die hun persoonlijke herinneringen willen delen tijdens een interview. Herinneringen aan plaatsen waar je gewoond hebt, gedanst, lief hebt gehad of gefeest, … Plekken die nu vernietigd zijn, ontoegankelijk of onbereikbaar geworden zijn…

Deze plaatsen kunnen zich zowel in België als om het even waar elders in de wereld zijn. De bedoeling is om die plek te reconstrueren, via een performatieve actie, die zal plaatsvinden in Brugge. Zowel geboren Belgen als inwijkelingen met een allochtone afkomst zijn welkom om deel te nemen. De performance (op 17 augustus 2018) zal uitgevoerd worden door zowel professionele dansers/performers als niet-professionelen. Je kan dus vrij kiezen of je graag deelneemt aan de performance of niet.

WIE?

  • Voor iedereen die zijn of haar herinneringen aan Lost Places wil deelnemen, ongeacht geslacht, leeftijd, nationaliteit, religie, geaardheid of beperkingen
  • De interviews kunnen afgenomen worden in het Engels, Italiaans, Frans of Nederlands.
  • Aan de deelnemers zal gevraagd worden om alle mogelijke materiaal mee te brengen dat kan helpen om hun plaats te reconstrueren, foto’s en video’s, plannen (officieel of zelfgetekend), …
  • Deelnemers kiezen of ze al dan niet willen meedoen met de performance. Ervaring is hiervoor niet nodig. Indien je niet deelneemt hieraan zal je gevraagd worden om je kennis van de plek te delen met een professionele performer.
  • Alle deelnemers die deelnemen aan de repetities en de voorstellingen zullen een vergoeding krijgen. Indien nodig zullen vervoerskosten naar Brugge ook vergoed worden.

PRAKTISCH:

  • De interviews zullen plaatsvinden tussen 18 en 30 juni.
  • De repetities voor de performance vinden plaats in juli en augustus, de voorstelling is op 17 augustus.

Interesse? Of nog meer info nodig? Mail alicebtoklas.alicebtoklasatgmail.com

Meer info op www.basaniciresola.com.